Χαίρεται!

Εδώ θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τη διαδικασία OD για να ενημερωθείτε για το μοντέλο εφαρμογής. Όπου μοντέλο εννοούμε τα βήματα που ακολουθούνται, δηλαδή τη γραμμική διαδικασία δράσης.

Η διαδικασία OD αποτελείται από τα εξής βήματα:

  1. Πρόσκληση και Είσοδος στην Επιχείρηση (Entry)
  2. Σύναψη Επαγγελματικής Σχέσης (Contracting)
  3. Συλλογή Δεδομένων (Data Gathering)
  4. Ανάλυση & Παρουσίαση Δεδομένων (Data Analysis and Feedback)
  5. Διάγνωση Προβλήματος (Diagnosis)
  6. Οργανωσιακές Παρεμβάσεις (Interventions)
  7. Αξιολόγηση Σχέσης και Ενεργειών (Evaluation)

Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία που έχετε!