Οραματιζόμαστε να εισάγουμε την αντίληψη ότι η κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός με κεντρικό γνώμονα τον άνθρωπο, και να είμαστε στη συνείδηση των επιχειρηματιών συνυφασμένοι με την επιστημονική γνώση, την αλλαγή και την ευημερία!