Με τον όρο ‘’Ατομικές Παρεμβάσεις‘’ αναφερόμαστε στις υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται για την ανάπτυξη του ατόμου.

  1. Coaching (Καθοδήγηση) – Το coaching είναι μία μορφή παρέμβασης που συντελεί στην επίτευξη στόχων σε προσωπικό άλλα και επαγγελματικό επίπεδο.
  2. Συμβουλευτική Ατόμων (Counseling) – Το Counseling άφορα την καλύτερη κατανόηση ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει το άτομο σε προσωπικό και συναισθηματικό επίπεδο.
  3. Δεξιότητες Μελέτης (Study Skills) – Η διαδικασία της μάθησης είναι μία δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Παρέχεται συμβουλευτική και εκπαίδευση για αποτελεσματικότερη μελέτη μέσω εργαλείων και στρατηγικών.
  4. Βελτίωση Μνήμης (Memory Improvement) – Συμβουλευτικά διατίθενται στρατηγικές και τεχνικές για τη βελτίωση μνήμης στη μελέτη, στην καθημερινότητα και στην εργασία. Επίσης παρέχεται εξατομικευμένη εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες.
  5. Λήψη Αποφάσεων (Decision Making) – Με τη χρήση ενός εργαλείου που έχουμε δημιουργήσει εκπαιδεύουμε τα άτομα να λάβουν αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα της ζωής τους και όχι μόνο. Αξιολογούμε τις επιλογές τους με μία υπολογιστική ματιά.
  6. Εργαλεία – Ασκήσεις – Δραστηριότητες – Διατίθενται πληθώρα εργαλείων ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου ή της επιχείρησης. Π.χ Decision Making, Self-Awareness, Problem Solving, Goal Setting, SOAR, SWOT, Values, Mission, Vision etc.
  7. Αξιολόγηση Προσωπικότητας – NEO.PI.3 – Διάθεση του πλέον επιστημονικού τεστ προσωπικότητας και ψυχομετρικού εργαλείου NEO-PI-3. Οι μεταβλητές Νευρωτισμός, Εξωστρέφεια, Καλή Προαίρεση, Ανοιχτός στην Εμπειρία & Ευσυνειδησία μελετώνται για ποικίλους σκοπούς.
  8. Ανάγκης – Είμαστε διαθέσιμοι να σχεδιάσουμε ένα μίνι εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ένα χαρακτηριστικό που θέλετε να εργαστείτε και να βελτιώσετε. Έχουμε τους πόρους, τη γνώση και τη θέληση να το κάνουμε.

Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία που έχετε!