Ηγεσία – Ορισμός Ηγεσίας Και Διεργασίες

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το πιο σημαντικό άτομο σε μία ομάδα (επιχείρηση) είναι ο ηγέτης. Πως όμως ορίζουμε τον ηγέτη; Υπάρχουν πολυάριθμοι ορισμοί ή τρόποι να αναγνωρίσουμε κάποιον που καθοδηγεί μια ομάδα. Ωστόσο, εμείς θα αναφέρουμε μόνο τρεις για την ώρα.

  • Σε κάποιες ομάδες ηγέτης είναι αυτός που κατέχει μία επίσημη θέση στην οποία πιθανότατα έχει εκλεχθεί.
  • Αν δεν υπάρχει επίσημη ηγετική θέση, ηγέτης θεωρείται εκείνο το άτομο που κατονομάζεται από τους περισσότερους. Για παράδειγμα, μπορούμε να ρωτήσουμε μία ομάδα φίλων να κατονομάσουν ποιον θεωρούν ηγέτη.
  • Ηγέτης είναι το άτομο που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην ομάδα. Για παράδειγμα, ηγέτης μπορεί να θεωρηθεί το άτομο που ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή ή το άτομο που έχει την ικανότητα να κινητοποιεί τα μέλη για να εργαστούν σκληρά και να συμπεριφερθούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ ένα άτομο έχει την επίσημη θέση του ηγέτη, ο πραγματικός ηγέτης στην ομάδα μπορεί να είναι κάποιος που εμπνέει τους άλλους, που τους κινητοποιεί να εργαστούν καλύτερα ή το άτομο που τα μέλη θεωρούν ότι τα μεταχειρίζεται πιο αποτελεσματικά.

Κάποιοι θεωρητικοί πιστεύουν ότι οι διάφορες λειτουργίες του ηγέτη μπορούν να διαχωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες. 1) Επίτευξη καθηκόντων και στόχων, 2) διατήρηση και μεταχείριση ομάδας (Bales & Slater, 1955 – Hollander, 1985). Η πρώτη κατηγορία αφορά την παραγωγικότητα της ομάδας, ενώ η δεύτερη κατηγορία συσχετίζεται με το ηθικό, την κινητοποίηση και την επίλυση συγκρούσεων.

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει ενδεικτικές συμπεριφορές ενός ηγέτη.

Λειτουργία Ηγέτη Ορισμός Παράδειγμα
Εξειδικευμένος Διδάσκει ικανότητες σε μία ομάδα Χοροδιδάσκαλος που δείχνει τα βήματα
Οργανωτής Σχεδιάζει πώς να επιτευχθούν οι στόχοι Στρατηγός που σχεδιάζει πολεμική επίθεση
Εκτελεστικός Αναθέτει καθήκοντα Αρχιμάγειρας που αναθέτει καθήκοντα για την προετοιμασία των φαγητών
Χάραξη πολιτικής Αναπτύσσει πολιτικές καθοδήγησης Διευθυντής λιανικής που θεσπίζει νέα πολιτική προμηθειών επί τις πωλήσεις
Αξιολόγηση απόδοσης Αξιολογεί την απόδοση των μελών μιας ομάδας Ο επιβλέπων που παρέχει επίσημη αξιολόγηση απόδοσης εργασίας
Εξωτερικός αντιπρόσωπος Αντιπροσωπεύει μία ομάδα σε άλλες ομάδες ή άτομα Πολιτικός ηγέτης που επισκέπτεται μία ξένη χώρα
Παρακινητής Παρακινεί τα μέλη να αποδώσουν και να παραμείνουν στην ομάδα Προπονητής ποδοσφαίρου που δίνει εμψυχωτική ομιλία πριν τον αγώνα
Επιλυτής συγκρούσεων Επιλύεις εσωτερικές διαμάχες μεταξύ μελών Οι γονείς που επεμβαίνουν να λύσουν έναν τσακωμό
Υπόδειγμα Εμπνέει του άλλους δια του παραδείγματος συμπεριφορά Πνευματικοί και θρησκευτικοί ηγέτες
Σύμβουλος Βοηθάει τα άτομα να αντιμετωπίσουν προσωπικά προβλήματα Προσωπικός σύμβουλος ακαδημαϊκής επίδοσης

Εσείς σε ποια από τις παραπάνω κατηγορίες εμπίπτετε;

Ρωτήστε μας είναι Δωρεάν!