Μοντέλο Εύρεσης & Πρόσληψης Ατόμων

Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτό της εύρεσης και πρόσληψης κατάλληλων εργαζομένων. Σε αντίθεση με τις μεγάλες εταιρίες που έχουν ειδικό τμήμα HRM (διαχείριση ανθρώπινων πόρων), οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν ξέρουν από που να αρχίσουν και πως να πορευτούν για να προσελκύσουν τα άτομα που χρειάζονται.

Το κυριότερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τους εργαζόμενους που έχουν «προσλάβει».

Αυτό μπορεί να συμβαίνει για 4 λόγους:

  1. Δεν έχει γίνει μελετημένη και σχεδιασμένη απόκτηση/πρόσληψη – Συνήθως προσλαμβάνονται άτομα τα οποία έχουν προταθεί από κάποιο γνωστό ή άτομα που είναι οικεία από το κοινωνικό περιβάλλον των εργοδοτών, managers κτλ.
  2. Ελλιπής σχεδιασμός και οργάνωση θέσης – Πριν την αναζήτηση του ατόμου που θα συνεισφέρει στους στόχους της επιχείρησης, θα πρέπει να γίνει εις βάθος κατανόηση της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί.
  3. Υπέρμετρες απαιτήσεις (λόγο προσωπικής ανεπάρκειας) – Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας εργοδότης αναζητά έναν εργαζόμενο με σκοπό να αναλάβει σχεδόν όλες του τις υποχρεώσεις επειδή ο ίδιος αδυνατεί να διαχειριστεί τις απαιτήσεις της επιχείρησής του.
  4. Έλλειψη σύναψης επαγγελματικής σχέσης/διαδικασία συμφωνίας – Ο ελλιπής σχεδιασμός της θέσης οδηγεί στην αδυναμία σύναψης επαγγελματικής σχέσης. Ο εργοδότης δεν μπορεί να επικοινωνήσει τις απαιτήσεις της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί επειδή δεν γνωρίζει εις βάθος όλες τις παραμέτρους. Αυτό έχει ως συνέπεια το άτομο που προσλαμβάνεται να μην έχει ενημερωθεί για όλα του τα καθήκοντα με αποτέλεσμα να έχει παραπάνω ευθύνες και δραστηριότητες. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε διαμάχη ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο.

Για να απαντήσουμε σε αυτό το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, δημιουργήσαμε ένα μοντέλο πάνω στο οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να στηριχθούν. Το μοντέλο έχει 4 βήματα:

Ανάγκη: Η επιχείρηση έχει μία εργασιακή ανάγκη η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από τους υπάρχοντες πόρους. Για αυτό το λόγο χρειάζεται κάποιο συνεργάτη για να  εκπληρώσει τους στόχους της. Η βοήθεια αυτή παρέχεται από ένα άτομο έναντι αμοιβής. Το άτομο αυτό πρέπει να ταιριάζει με την επιχείρηση και τη θέση που πρόκειται να καλύψει. Με λίγα λόγια, ο εργοδότης θα πρέπει να κατανοήσει την ανάγκη της επιχείρησης και στη συνέχεια να προχωρήσει στα επόμενα βήματα. Αντιθέτως, αυτό που γίνεται συνήθως είναι το εξής: Εμφανίζεται η κενή θέση και αναζητείται κάποιος ώστε να καλύψει τη θέση. Ο επιχειρηματίας αναφέρει «δεξιά – αριστερά» ότι θέλει κάποιο άτομο και το περιβάλλον του προτείνει υποψήφιους. Στη συνέχεια ο εργοδότης καλεί τον/την υποψήφιο/α σε μία συνέντευξη για να του εκδηλώσει προφορικά και εν συντομία τι περιλαμβάνει η θέση και πόσα θα παίρνει. Ο υποψήφιος συμφωνεί και προσωρινά μένουν και οι δύο ικανοποιημένοι. Τα υπόλοιπα είναι επαναλαμβανόμενη ιστορία.

Αναζήτηση: Η αναζήτηση είναι μία διαδικασία που περιλαμβάνει αρκετά βήματα. Ενδεικτικά, καθορίζουμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε, διαμορφώνουμε το προφίλ του ατόμου που αναζητούμε, διεξάγουμε ανάλυση θέσης, καθορίζουμε τις μεθόδους αξιολόγησης, κ.α

Απόκτηση: Η απόκτηση είναι το τελευταίο βήμα πριν την πρόσληψη ενός υποψήφιου ατόμου. Περιλαμβάνει 3 χαρακτηριστικά: ι) Επαγγελματική Συμφωνία, ιι) Εξωτερικοί Συντελεστές Σύναψης Επαγγελματικής Σχέσης, ιιι) Ψυχολογικό Συμβόλαιο.

Διαχείριση: Το βήμα της διαχείρισης θα μπορούσε να διαχωριστεί σε επιμέρους κομμάτια και με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα καινούριο μοντέλο. Παρόλα αυτά, επιλέγουμε να δώσουμε μία μικρή και συνοπτική κατεύθυνση για τη διαχείριση των εργαζομένων, ειδικότερα εκείνων που έχουν μόλις προσληφθεί. Ένας άλλος λόγος είναι ότι με την προσθήκη της διαχείρισης διαφαίνεται όλη η διαδικασία σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν  οι επιχειρηματίες, δηλαδή, το γεγονός ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με τους εργαζομένους τους.

Εν κατακλείδι, οι αποτελεσματικοί εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο (Chen, Liaw & Lee 2003). Η νοοτροπία και η κουλτούρα μας πολλές φορές εμποδίζει τη ενδυνάμωση και την αξιοποίηση των εσωτερικών συνεργατών (εργαζομένων) στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η όλη διαδικασία, από την ανάγκη στη διαχείριση, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σίγουρα όμως, εάν μία επιχείρηση είναι σοβαρή και υπεύθυνη στο σκοπό και στην ύπαρξή της (αποστολή), τότε οφείλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα «εργαζόμενοι» με περισσότερο ενδιαφέρον.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο εύρεσης και πρόσληψης επικοινωνήστε μαζί μας!

Ρωτήστε μας είναι Δωρεάν!