Εταιρικές Παρεμβάσεις

Με τον όρο ‘’Εταιρικές Παρεμβάσεις‘’ αναφερόμαστε στις υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται για τη βελτίωση της επιχείρησης ευρύτερα και συνολικά. Παρέμβαση ονομάζεται κάθε διαδικασία που εκκινείται από εμάς με τη συνεργασία του επιχειρηματία, δηλαδή εσάς, και έχει σκοπό να τροποποιήσει/αλλάξει μια υπάρχουσα δυσλειτουργική κατάσταση.

Συνεπώς, η πρώτη παρέμβαση είναι η είσοδό μας στη επιχείρηση σας έπειτα από δική σας πρόσκληση.

Αμέσως ξεκινάμε τη συλλογή δεδομένων (από τις πλέον σημαντικές παρεμβάσεις που μπορεί γίνει σε μια επιχείρηση) με επιστημονικές μεθόδους με στόχο την κατανόηση του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι ατομικές συνεντεύξεις, παρατήρηση επί το έργον και διάθεση ερωτηματολογίων.

Η ανάλυση των πληροφοριών που λαμβάνουμε από την επιχείρηση σας, μάς οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος (διάγνωση). Με βάση τη διάγνωση αποφασίζουμε για το είδος της παρέμβασης. Να τονίσουμε ότι η διάγνωση είναι βήμα καίριας σημασίας όντας το αποτέλεσμα της ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Η έγκυρη διάγνωση θα μας οδηγήσει στο επόμενο βήμα που είναι οι παρεμβάσεις αλλαγής και επίλυσης του προβλήματος.

Κατά συνέπεια, δεν παρέχουμε προκατασκευασμένες παρεμβάσεις και λύσεις. Ένα πρόβλημα, σε μία συγκεκριμένη επιχείρηση αντιμετωπίζεται διαφορετικά όταν το ίδιο πρόβλημα υπάρχει σε μία άλλη επιχείρηση. Οι προπαρασκευασμένες λύσεις, συνήθως, αποτελούν «προγράμματα» που δημιουργήθηκαν κάποια στιγμή για να επιλύσουν ένα πρόβλημα οπουδήποτε κι αν προκύψει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Εμείς δεν λειτουργούμε με αυτή τη μέθοδο. Λάβετε υπόψιν ότι η επιστημονική γνώση αλλάζει περίπου κάθε πέντε (5) χρόνια. Συνεπώς, σε κάθε πρότζεκτ που αναλαμβάνουμε ξεκινάμε από την αρχή δίχως πεποιθήσεις και προκαταλήψεις.

Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας Εργαλεία και Δραστηριότητες που έχουν σκοπό να προκαλέσουν την επιθυμητή αλλαγή. Έχουμε στην κατοχή μας πληθώρα εργαλείων και δραστηριοτήτων όπου τα προσαρμόζουμε ανάλογα την περίσταση.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις υπηρεσίες μας είναι οι ακόλουθες δίχως να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κι άλλες. Επειδή η λίστα με τις πιθανές παρεμβάσεις είναι αρκετά μεγάλη, έχουμε απαριθμήσει μόνο μερικές. Όλες οι παρεμβάσεις που αναφέρονται είναι αποτέλεσμα επιστημονικής γνώσης και αναγράφονται στη βιβλιογραφία της Οργανωσιακής Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής Μεθόδου Organisation Development, την μέθοδο που εμείς χρησιμοποιούμε.

Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία που έχετε!