Ατομικές Παρεμβάσεις

Με τον όρο ‘’Ατομικές Παρεμβάσεις‘’ αναφερόμαστε στις υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται για την ανάπτυξη του Ατόμου. Οι τομείς ανάπτυξης και βελτίωσης είναι οι εξής: α) Προσωπική, β) Επαγγελματική και γ) Γνωστική.

Κάποιες από τις παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα το Coaching (Καθοδήγηση) ή η Συμβουλευτική Ατόμων (Counseling) μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για προσωπικούς όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς.

Ενδεικτικά κάποιες από τις Ατομικές Παρεμβάσεις που προσφέρουμε είναι οι εξής:

Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία που έχετε!

Ρωτήστε μας, είναι Δωρεάν!