Επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις θα βρείτε δωρεάν πληροφορίες που αφορούν την κατανόηση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης καθώς και θέματα για βελτίωση. Τα ζητήματα που απασχολούμαστε είναι τα εξής:

 1. Appreciative Inquiry
 2. Human Resources Management (HRM)
 3. Lean Management
 4. Marketing
 5. Program Evaluation
 6. Ανάλυση Εργασίας/Ρόλου (Job Analysis)
 7. Ανάπτυξη Ομάδας (Team Development)
 8. Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service)
 9. Επίλυση Διαμάχης (Conflict Resolution)
 10. Εύρεση & Πρόσληψη Προσωπικού (Recruitment)
 11. Θεωρία OD (OD Theory)
 12. Κεντρική Διαχείριση (Management)
 13. Κουλτούρα Επιχείρησης (Culture)
 14. Οργανωσιακή Αλλαγή (Organisation Change)
 15. Οργανωσιακή Αντίσταση Αλλαγής (Organisation Resistance)
 16. Οργανωσιακή Ετοιμότητα Αλλαγής (Organisation Readiness)
 17. Οργανωσιακός Σχεδιασμός (Organisation Design)
 18. Συστηματική Συλλογή Δεδομένων (Action Research)
 19. Σχεδιασμός Δράσης (Action Planning)