Μοντέλο Εύρεσης & Πρόσληψης Ατόμων

Το άρθρο αυτό δίνει απάντηση στο συνηθέστερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Διαβάστε περισσότερα. Ανάγνωση του υπολοίπου

Coaching – Επιστημονικά Ευρήματα (Meta-analyses)

Σε αυτό το άρθρο παραθέτουμε 2 Meta-analyses στις οποίες αναδεικνύεται η σημαντικότητα του Coaching για την ανάπτυξη των ατόμων και την βελτίωση των επιχειρήσεων. Ανάγνωση του υπολοίπου