Όραμα & Αξίες

Όραμα
Οραματιζόμαστε να είμαστε στη συνείδηση των όλου του επιχειρηματικού κόσμου, συνυφασμένοι με την επιστημονική γνώση και τον επαγγελματισμό, την αλλαγή, την ευημερία και την πρόοδο!

Αξίες
Ηθική Πρακτική – Προσεγγίζουμε τους συνεργάτες μας με ηθική και σεβασμό απέναντι στα όνειρα, στους στόχους και στην οικονομική τους ευχέρεια. Συνεργαζόμαστε με αμεσότητα και ειλικρίνεια ακόμη και για την πιο μικρή λεπτομέρεια. Αντιμετωπίζουμε την επιχείρηση που συνεργαζόμαστε σαν να είναι δικής μας δραστηριότητα.
Επιστημονική Γνώση – Η επιστήμη της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, της Εργασιακής & Εργασιακής Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας, οι θεωρίες της Μάθησης, των Συστημάτων, της Κινητοποίησης των Κινήτρων και των Ανταμοιβών, κ.α. αποτελούν οδηγό μας για να επιτελέσουμε το έργο μας με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.
Ενδυνάμωση/Κυριότητα – Εργαζόμαστε συλλογικά με τον επιχειρηματία/άτομο (μία ομάδα ή όλη την επιχείρηση) με μεθοδικότητα, προδραστικότητα και περίσκεψη. Προσφέρουμε τις γνώσεις μας και τα εργαλεία μας και τον εκπαιδεύουμε στις μεθόδους μας με σκοπό να ενδυναμώσει και να αποκτήσει κυριότητα του εαυτού του.
Συνέργεια & Κοινωνική Δικτύωση – Προσεγγίζουμε τις επιχειρήσεις ως κοινωνικές ομάδες οι οποίες στο σύνολό τους αποτελούν μία μεγάλη και ευημερούσα κοινωνία. Αξιοποιούμε τις γνωριμίες μας και φέρνουμε σε επαφή τους συνεργάτες μας μεταξύ τους ώστε να μεγαλώσουν ο ένας με τη βοήθεια του άλλου.