Σκοπός & Αποστολή

Ο Σκοπός μας
είναι δραστηριοποιούμαστε σε κάτι που αγαπάμε, απολαμβάνουμε και μας δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνουμε συνεχώς, το οποίο μας προσφέρει μία ευημερούσα και ικανοποιημένη ζωή σύμφυτη με τις αξίες μας, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο να δημιουργηθεί μία κοινωνία στην οποία εμείς που αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες να μπορούμε να βοηθάμε τους αδύναμους και τους ευπαθείς.

Η Αποστολή μας
είναι να προσφέρουμε τις επιστημονικές γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία στα Άτομα και στις Επιχειρήσεις για να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργούν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουμε στην πρόοδο, στην ανάπτυξη, και στην ευημερία.
1. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες βασισμένες στην Επιστήμη της Εργασιακής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας σε Προσωπικό και Επιχειρηματικό επίπεδο
2. Παρέχουμε πρακτικές και επιστημονικές γνώσεις που είτε οι Επιχειρηματίες είτε τα Άτομα δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν
3. Προσφέρουμε ένα αίσθημα υποστήριξης και αυτοπεποίθησης σε ένα επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον που συνέχεια αλλάζει και προκαλεί μεγάλες ανασφάλειες