Φιλοσοφία

Επηρεασμένοι από την επιστημονική μας κατάρτιση στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιλέξαμε να ασκήσουμε τη Συμβουλευτική μας δραστηριότητα με μία διαφορετική και καινοτόμο για τα Ελληνικά δεδομένα προσέγγιση!

Αρχικά, οι πελάτες μας ονομάζονται συνεργάτες γιατί συνεργαζόμαστε από κοινού για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο συνεργάτης είναι ο ειδικός (expert) διότι εκείνος/η είναι ο/η δημιουργός και ο διαχειριστής της επιχείρησης. Ο ρόλος του Συμβούλου Αλλαγής δεν είναι να παρέχει προκαθορισμένες ή προαποφασισμένες λύσεις οι οποίες δεν θα είναι συμβατές με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Ο ρόλος του είναι να συνεργάζεται με τον επιχειρηματία ώστε να αποφασίζουν από κοινού λύσεις συνυφασμένες με τις εκάστοτε ανάγκες.

Ο καθένας οφείλει να έχει την ατομική ευθύνη του εαυτού του και του έργου του. Ο Σύμβουλος Αλλαγής δεν πράττει για λογαριασμό του συνεργάτη αλλά τον καθοδηγεί και τον υποστηρίζει βασισμένος στη γνώση, στην εμπειρία και στην επιστημονική γνώση.

Ο κυρίαρχος ρόλος και ο βασικός στόχος του Συμβούλου είναι να δημιουργήσει μία σχέση μέσα στην οποία ο συνεργάτης θα αποκτήσει αυτονομία και αυτοκυριαρχία και όχι μία σχέση εξάρτησης με σκοπό την οικονομική του απομύζηση.

Σε ευθυγράμμιση με τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρείες παγκοσμίως, προσπαθούμε να κάνουμε το έργο μας δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Λέγοντας τούτο, αντιμετωπίζουμε τους υπαλλήλους ως συνεργάτες. Η λέξη υπάλληλος (αυτός που υπάγεται σε άλλον, που βρίσκεται στη δικαιοδοσία άλλου, Μπαμπινιώτης, 2002) περιέχει ένα υποδεέστερο χαρακτηρισμό για το άτομο που (συν)εργάζεται με κάποιον άλλον (εργοδότη).

Τέλος, επειδή καμία επιχείρηση δεν μπορεί να υφίσταται χωρίς συνεργάτες (εργαζόμενους), η φιλοσοφία μας και η προτροπή μας είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά. Ως εκ τούτου, καμία ενέργεια δεν γίνεται δίχως τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων που απασχολούνται σε μία επιχείρηση και κατά συνέπεια, οι συνεργάτες συμμετέχουν ενεργά στις εκάστοτε αποφάσεις.

Η αλληλοϋποστήριξη είναι η βάση για το κάθε βήμα προς τα εμπρός (μέλλον).