Σύναψη Επαγγελματικής Σχέσης

Βήμα 2 – Contracting: Το επόμενο βήμα αφορά τη θέσπιση επαγγελματικής επαφής ανάμεσα στο Σύμβουλο και τον/την επιχειρηματία η οποία έχει τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

α) Την επίσημη σχέση (formal contract) μεταξύ δύο συμβαλλόμενων με στόχο να επιλύσουν ένα πρόβλημα και, β) την ψυχολογική σχέση (psychological contract) η οποία συνιστά τον τρόπο επικοινωνίας και συσχέτισης μεταξύ των δύο.

Αυτή η φάση είναι ίσως η πιο κρίσιμη όσον αφορά τη σχέση μεταξύ Συμβούλου και του εν δυνάμει συνεργάτη, διότι συζητιούνται και ξεκαθαρίζονται αρκετά ζητήματα της Συμβουλευτικής πράξης. Δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι η σχέση που θα δημιουργηθεί αποτελεί τη βάση της επιτυχίας του εγχειρήματος.

Η δεύτερη φάση (contracting) έχει τους εξής σκοπούς:

 • Περαιτέρω εξερεύνηση του προβλήματος – Κατανόηση τη ρίζα του προβλήματος
 • Διευκρίνιση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων – Συγκεκριμενοποίηση βασικού στόχου
 • Ενδυνάμωση της επαγγελματικής σχέσης – Γνωστοποίηση προς τον/την επιχειρηματία για τις αξίες, τη φιλοσοφία και τον τρόπο που ασκεί τη Συμβουλευτική δράση ο Οργανωσιακός Σύμβουλος Αλλαγής
 • Έλεγχος οργανωσιακής ετοιμότητας – Αξιολόγηση οργανωσιακής αντίστασης (organisational resistance)
 • Συμφωνία και διευκρίνιση άμεσων ρόλων και αναγκών – Ανάγκες Σύμβουλου και ανάληψη ευθύνης συνεργάτη
 • Χρονοδιάγραμμα δράσεων – Πλήρης ενασχόληση Συμβούλου με το συγκεκριμένο project
 • Επικοινωνία και αλληλεπίδραση – Ισότιμη σχέση και συνεργατική στάση των δύο πλευρών
 • Ζητήματα εμπιστευτικότητας – Ευαισθησία στις ανησυχίες του Συνεργάτη, ζητήματα ανωνυμίας προσωπικών δεδομένων, κοινοποίηση αποτελεσμάτων και αναφορών
 • Εγκαθίδρυση σχέσης – Ο επιχειρηματίας ονομάζεται πλέον Συνεργάτης
 • Σχεδιασμός των επόμενων βημάτων – Προχωράμε;

Τα θέματα που προκύπτουν στο βήμα 2 εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Το πρόβλημα
  • Τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε;
  • Πως εμφανίστηκε;
  • Πρόσφατο παράδειγμα;
  • Συνέπειες;
  • Τι προκάλεσε το πρόβλημα;
  • Πόσο καιρό υφίσταται;
  • Ποιός αναμειγνύεται;
  • Ποιός είναι ο ρόλος του συνεργάτη;
  • Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται;
  • Τι έχει γίνει ώστε να αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα;
  • Τι εμπόδια εμφανίστηκαν;
  • Πώς επηρέασε την επιχείρηση;
  • Τι ζητείται από το Σύμβουλο;
 2. Τη σχέση Συνεργάτη – Συμβούλου
  • Με ποιο τρόπο θα αναμειχθεί ο Συνεργάτης;
  • Τι προσδοκίες έχει ο Συνεργάτης από το Σύμβουλο;
  • Συχνότητα και τρόπος επικοινωνίας
  • Ζητήματα εμπιστευτικότητας
  • Με τι ρόλο θα παρουσιαστεί ο Σύμβουλος στο προσωπικό;
  • Αξιολόγηση προόδου
  • Σημάδια ολοκλήρωσης σχέσης
 3. Τη συμβουλευτική πράξη
  • Πίεση χρόνου
  • Πότε θα ολοκληρωθεί η επαφή;
  • Ποιοι άλλοι θα αναμειχθούν (σύμβουλοι, εργαζόμενοι)
  • Μέθοδοι παρουσίασης ευρημάτων προς τον Συνεργάτη (προφορικά, γραπτώς, παρουσίαση)
  • Ποιοι θα λάβουν την τελική αναφορά (final report);
 4. Την επιχείρηση
  • Τι προϊόντα και υπηρεσίες παράγει;
  • Ποιοι είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (stakeholders);
  • Με ποιο τρόπο σχεδιάστηκε και δομήθηκε;
  • Πρόσφατες εμπειρίες αλλαγής;
  • Κουλτούρα και φιλοσοφία επιχείρησης;
  • Τι αξίες και κανόνες (normes) υιοθετούνται επίσημα και ανεπίσημα;
  • Γενικότερη στάση και δέσμευση των εργαζομένων

Το επόμενο στάδιο είναι η συλλογή δεδομένων (Data gathering) με επιστημονικές μεθόδους.

Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία που έχετε!