Πρόσκληση & Είσοδος

Βήμα 1 – Entry: Η είσοδος είναι το πρώτο βήμα στη Συμβουλευτική διαδικασία και περιλαμβάνει την πρώτη επαφή με τον ενδιαφερόμενο και το κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης. Σε αυτό το στάδιο εκκινείται η σχέση και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ του Συμβούλου και του εν δυνάμει Συνεργάτη.

Ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλύσει μόνος για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, ο/η επιχειρηματίας δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο για να ασχοληθεί με την αλλαγή της επιχείρησής του/της ή δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες για να εφαρμόσει αλλαγές.

Αν θέλουμε να προχωρήσουμε λίγο βαθύτερα, θα πρέπει να πούμε ότι ο/η επιχειρηματίας ενώ έχει ένα ή περισσότερα προβλήματα, επιλέγει να μην κάνει τίποτα για αυτά. Στην οργανωσιακή ψυχολογία αυτή την τάση την ονομάζουμε αντίσταση στην αλλαγή (organisational resistance).

Όταν ο επιχειρηματίας αποφασίσει να δεχτεί βοήθεια και απευθυνθεί σε έναν Οργανωσιακό Σύμβουλο Αλλαγής, θα του ζητηθεί να δηλώσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το πρόβλημα που περιγράφεται στην αρχή σπάνια είναι το κυρίαρχο. Συνήθως είναι ένα επιφανειακό σύμπτωμα μία κατάστασης με αρκετές δυσλειτουργίες.

Αφού εκφραστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, ο Σύμβουλος χρησιμοποιώντας την αναλυτική του ικανότητα αρχίζει να σκέφτεται αν θα ξεκινήσει αυτή την επαγγελματική σχέση. Κατά τη διάρκεια της εισόδου (entry) ο σκοπός είναι να εγκαθιδρυθεί μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του Συμβούλου και του εν δυνάμει συνεργάτη. Η εμπιστοσύνη αυτή θα είναι το κυρίαρχο συστατικό της ομαλής και αποτελεσματικής συνεργασίας στο μέλλον.

Το επόμενο βήμα αφορά τη σύναψη και εγκαθίδρυση επαγγελματικής σχέσης (Contracting) μεταξύ του Συμβούλου και του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία.

Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία που έχετε!