Παρεμβάσεις

Βήμα 6 – Interventions: Οι Cummings και Worley (2015) ορίζουν την οργανωσιακή παρέμβαση ως ‘’μία αλληλουχία από δραστηριότητες, πράξεις και γεγονότα που σκοπεύουν να βοηθήσουν έναν οργανισμό να βελτιώσει την επίδοση και την αποτελεσματικότητά του’’ (p. 15).

Ο Chris Argyris (1970) αναφέρει ότι ‘’το να παρεμβαίνεις είναι να εισέρχεσαι σε έναν εν εξελίξει σύστημα σχέσεων, να εμπλέκεσαι ανάμεσα σε άτομα, ομάδες ή αντικείμενα με σκοπό να τα βοηθήσεις’’ (p. 15).

Με λίγα λόγια, παρέμβαση είναι η ανάμιξη μίας εξωτερικής μεταβλητής, με ένα υπάρχον σύστημα, η οποία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές με σκοπό να προξενήσει αλλαγές.

Αν η ανάλυση των δεδομένων είναι κατά τη γνώμη μας το πιο ενδιαφέρον σημείο της διαδικασίας OD, το κομμάτι της Οργανωσιακής (και Ατομικής) παρέμβασης είναι το πιο κρίσιμο.

Το ζήτημα των παρεμβάσεων είναι ίσως το πιο πολυσυζητημένο θέμα στον κλάδο του Organisation Development και όχι τυχαία διότι οι παρεμβάσεις είναι ουσιαστικά το αποκορύφωμα της προσπάθειας ενός OD.

Εν συντομία να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4 προσεγγίσεις παρεμβάσεων:

  1. Ανθρωποκεντρικές – Εστιάζουν στην ανάπτυξη και την κινητοποίηση των εργαζομένων ώστε να αυξήσουν την επίδοσή τους (π.χ. Coaching).
  2. Ποιότητας – Τεχνικές οι οποίες βασίζονται στην λογική και την ανάλυση και έχουν ως στόχο να φέρουν τεχνικές αλλαγές και βελτιώσεις (π.χ, Εταιρικός σχεδιασμός – Organisational design).
  3. Συστημικές  – Αναγνωρίζουν τη επιχείρηση ως ένα σύστημα (είσοδος – διαδικασίες – έξοδος) μέσα στο οποίο υπάρχουν αλληλοεξαρτώμενα μέρη.
  4. Διαλογικές (Dialogic) – Αφορούν δομικές αλλαγές (transformational changes) που συμβαίνουν μέσω του διαλόγου και της δέσμευσης των ενδιαφερόμενων μερών (Appreciative inquiry).

Οι παρεμβάσεις μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν από το βάθος τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Roddy (1994) υποστηρίζει ότι υπάρχουν 5 επίπεδα βάθους:

  1. Εργασιακό περιεχόμενο – (επιφάνεια)
  2. Εμφανή ζητήματα ομάδας όπως επικοινωνία και συγκρούσεις – (επιφάνεια)
  3. Κρυφά ζητήματα ομάδας όπως κλίκες και παιχνίδια εξουσίας – (κάτω από την επιφάνεια)
  4. Αξίες και πεποιθήσεις (κάτω από την επιφάνεια)
  5. Το Ασυνείδητο (κάτω από την επιφάνεια)

Αφού έχει γίνει όλη η προηγούμενη διαδικασία, ο Συνεργάτης μας και εμείς είμαστε περισσότερο ενήμεροι για το τι συμβαίνει στην επιχείρηση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι για να σχεδιάσουμε και να προβούμε σε μία ή και περισσότερες οργανωσιακές παρεμβάσεις.

Κάποιοι Σύμβουλοι θεωρούν ότι όσες περισσότερες παρεμβάσεις ενεργοποιούμε ταυτόχρονα, τόσο πιο σίγουροι είμαστε ότι τα αποτελέσματα θα διατηρηθούν στο χρόνο. Άλλοι εκτιμούν ότι πάνω από μία παρεμβατική ενέργεια είναι πιθανόν να δημιουργήσει σύγχυση εντός της επιχείρησης. Αν κι εμείς τείνουμε προς την δεύτερη εκτίμηση, μένουμε πιστοί στη φιλοσοφία του OD που πρεσβεύει ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε αναλογούν στην επιχείρηση, στην περίσταση και στο υπό εξέταση πρόβλημα.

Στο επόμενο βήμα αξιολογούμε τη συνεργασία και την προσπάθεια αλλαγής (Evaluation & Exit).

Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία που έχετε!