Ανάλυση & Παρουσίαση Δεδομένων

Βήμα 4 – Data Analysis & Feedback: Έπειτα από μία ισορροπημένη και λεπτομερή αξιολόγηση του προβλήματος για λογαριασμό του πελάτη, ο Σύμβουλος πράττει τα εξής:

  1. Μετασχηματισμός των δεδομένων που συλλέχθηκαν σε μοτίβα έτσι ώστε να υπάρξει κατανόηση του προβλήματος βασισμένο σε μία δομή. Σε αυτό το σημείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο μοντέλο όπως το Burke & Litwin που χρησιμοποιούμε στη BnPI Consulting.
  2. Καθιέρωση ενός μηχανισμού αναφοράς των δεδομένων.
  3. Προετοιμασία για την παρουσίαση των δεδομένων στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούμε στην ηθική και δεοντολογία σχετικά με τη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση προσωπικών δεδομένων. Κατά τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών από τους εργαζόμενους είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε την ανωνυμία των συμμετεχόντων. Στα πλαίσια της ορθής πρακτικής (ethical practice), ο Σύμβουλος οφείλει προβεί στη γνήσια και αντικειμενική ερμηνεία των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγει οποιαδήποτε αθέμιτη συνεννόηση με τον Συνεργάτη (επιχειρηματία) ή με την ομάδα αλλαγής (steering group) σχετικά με την παρουσίαση και ερμηνεία των δεδομένων (π.χ. υποτίμηση ή μεγέθυνση του προβλήματος). Τέλος, ο Σύμβουλος οφείλει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει προκλήσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία.

Στο επόμενο βήμα θα προβούμε στη Διάγνωση της κατάστασης (Diagnosis).

Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία που έχετε!