Ηγεσία – Ορισμός Ηγεσίας Και Διεργασίες

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το πιο σημαντικό άτομο σε μία ομάδα είναι ο ηγέτης. Πως όμως ορίζουμε τον ηγέτη; Υπάρχουν πολυάριθμοι ορισμοί ή τρόποι να αναγνωρίσουμε κάποιον που καθοδηγεί μία ομάδα. Ωστόσο, εμείς θα αναφέρουμε μόνο τρεις για την ώρα. Σε κάποιες ομάδες ηγέτης είναι αυτός που κατέχει μία επίσημη θέση στην οποία… Ανάγνωση του υπολοίπου

Coaching – Επιστημονικά Ευρήματα (Meta-analyses)

Σε αυτό το άρθρο παραθέτουμε 2 Meta-analyses στις οποίες αναδεικνύεται η σημαντικότητα του Coaching για την ανάπτυξη των ατόμων και την βελτίωση των επιχειρήσεων. Ανάγνωση του υπολοίπου